Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/6/1/61aabfca-03ff-4c7e-a6d6-73c5fb9b910f/nativne.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/6/1/61aabfca-03ff-4c7e-a6d6-73c5fb9b910f/nativne.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Efektivita investícii do produkovaného obsahu - Natívne.sk
Scroll to top

Efektivita investícii do produkovaného obsahu


Martin Kuchta - 9. decembra 2019 - 0 comments

Tvorba obsahu predstavuje časovo a finančne náročný proces, ktorý by mal mať vopred stanovené KPIs a monetizačnú stratégiu. Každá firma (médium alebo akákoľvek značka produkujúca obsah) by mala byť schopná určiť efektivitu nákladov vynaložených na produkciu obsahu a návratnosť investície.


Cieľom väčšiny subjektov, ktoré produkujú obsah je konzumácia vyprodukovaného obsahu používateľmi. Pojem konzumácia môže predstavovať niekoľko tipov ukazovateľov, v závislosti od obsahového formátu a definovaných KPIs. Napríklad:

  • relevantný ukazovateľ pre textový obsah môžu byť čítania,
  • relevantný ukazovateľ pre video obsah môžu byť videnia,
  • relevantný ukazovateľ pre banner môže byť CTR,
  • relevantný ukazovateľ pre FB post môže byť engagement,
  • relevantný ukazovateľ pre infografiku môže byť dwell rate na vyprodukovanom formáte,
  • atď.

Na základe uvedeného môžeme ako najrelevantnejší ukazovateľ výkonnosti vyprodukovaného obsahu definovať pomer celkových nákladov a dosiahnuté definované KPIs. Premennú môžeme pomenovať CPI (Content Performance Indicator) a vypočítame ju ako pomer celkových nákladov na produkciu obsahu a identifikovaného indikátora výkonnosti.

Objekt: Vzorec výpočtu Content Performance Indicator

Zdroj: vlastné spracovanie

Premenná celkové náklady na produkciu by mala zahŕňať všetky náklady spojené s produkciou obsahu. Tzn. personálne náklady, náklady na softvér, náklady na audiovizuálne objekty, náklady spojené s prípadnou vlastnou tvorbou audiovizuálnych objektov, náklady na šírenie obsahu atď. Kategorizáciu nákladov, ktoré vo väčšine prípadov vstupujú do procesu výroby obsahu nájdete v našom ďalšom článku.

Výsledný výpočet sa uvádza v eurách (alebo inej preferovanej mene). Cieľom obsahových kampaní by mala byť minimalizácia výsledku výpočtu.

Jeden múdry slogan hovorí, že „tvorba obsahu je príliš drahá nato, aby ho nikto nevidel“. Redakcie, marketingový manažéri a každý, kto má potrebu vytvárať obsah často zabúda, že produkcia je len prvý krok. Obsah môže byť dokonalý a môže perfektne napĺňať potreby cieľovej skupiny. Je však zbytočný pokiaľ sa k cieľovej skupine nedostane. A práve v dnešnej informáciami presýtenej dobe je na internete veľmi jednoduché obsah nechať nepovšimnutý. Pretlak informácií a rôzne agresívne distribučné stratégie bojujú o vzácnu pozornosť čitateľa (resp. konzumenta obsahu). Preto je už pri produkcii dôležité počítať s potrebou efektívnej distribúcie, ktorá musí byť často doplnená aj o platenú podporu.


Autor   MARTIN KUCHTA  Stratég | nativne.sk   Brand Manager | Ringier Axel Springer a.s.   Odborný Asistent | Katedra informatiky obchodných firiem | Ekonomická univerzita v Bratislave