Klient: Slovenská sporiteľňa

Názov kampane: #slobodní

Cieľová skupina: 15-30 rokov (skupina mladých ľudí, ktorí si nezažili alebo si nepamätajú obdobie neslobody pred Novembrom 1989)

Produkt: webový kvíz na najslobodnejsi.sk

Komunikačný cieľ: zaujímavou formou komunikovať v prvom kroku výsledky prieskumu a v druhom aj webový kvíz, v ktorom sa mladí mohli zaradiť do jedného z „archetypov“ podľa ich vzťahu k slobode a peniazom

O projekte

Slovenská sporiteľňa realizovala veľký prieskum vrámci cieľovej skupiny mladých od 15 do 30 rokov, ktorí nezažili alebo si nepamätajú obdobie neslobody pred Novembrom 1989, a pýtala sa ich na to, ako vnímajú pojem sloboda. Ako pre nich súvisí s peniazmi alebo časom? Ako v tejto súvislosti nakladajú s peniazmi? Aké majú dnešní mladí predstavy o slobode a ako ju interpretujú? Znamená sloboda mať dostatok peňazí? Na všetky tieto otázky už dnes poznáme odpovede.

Zadanie

Primárnym cieľom spolupráce bolo pri 30. výročí Nežnej revolúcie natívne odkomunikovať aktivitu Slovensku sporiteľne – prieskum, ktorý definuje (archetypy) ľudí podľa toho, ako vnímajú pojem sloboda. Ako pre nich súvisí s peniazmi a časom a ako predstavu o slobode interpretujú. Sekundárnym cieľom bolo smerovať traffic userov na microsite najslobodnejsi.sk.

Riešenie

Umiestnenie na základe cieľovej skupiny: noizz.sk (life-stylový magazín pre mladých ľudí)

Distribučné kanály: web noizz.sk, Facebook @noizz.sk

Formáty: 5x natívny článok, 1x video-anketa

Tému slobody sme otvorili natívnym článkom, ktorý komunikoval výsledky prieskumu Slovenskej sporiteľne o porevolučnej generácii. Fakty a informácie boli odkomunikované pomocou vizuálne príťažlivých inforgrafík.

Následne sme napísali redakčný opinion článok o vzťahu čas-peniaze-sloboda. Zároveň sme verbálne nabádali k urobeniu personality testu na landing page najslobodnejsi.sk

V druhej fáze natívnej kampane sme využili mediálnu silu známych slovenských influencerov (Zuzana Kravaríková, Duklock, Shemakesmetravel, Moma, Cheryl DeLarge aj Oliver Oswald), ktorí sa taktiež zapojili do prieskumu.

Nakoniec sme natívnu kampaň uzavreli video-anketou, v ktorej sme zisťovali odpovede týkajúce sa vzťahu čas-peniaze-sloboda v uliciach Bratislavy.

Branding

Pridanou hodnotou všetkých kampaňových výstupov bolo označovanie klienta vo všetkých sprievodných článkoch a v prelinkovaní priamo na cieľovú stránku klienta (s možnosťou zaradiť sa do jedného z archetypov). Na konci videa je umiestnený text s logom klienta: “Vzniklo v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou”.

Napriek vtedajšej presýtenosti slovenského intnernetu témou 30. výročia Nežnej revolúcie sa nám podarilo splniť požadované ciele.

Výsledky kampane

135657

Dosah na sociálnych sieťach

Social networks reach
4136

Počet interakcií na sociálnych sieťach

Social networks engagement
39299

Čítanosť článkov

Articles readability