Scroll to top

Natívny magazín


Prečítajte si novinky zo sveta marketingu a natívnej reklamy

Ďakujeme, že s nami bojujete proti kríze. Máme pre vás odmenu.

Ďakujeme, že s nami bojujete proti kríze. Máme pre vás odmenu.

Koronavírus, ako aj opatrenia s ním spojené, vyvolali v spoločnosti istú formu paniky, ktorá sa následne preniesla aj do ekonomiky. Dnes čelíme…

admin 27. apríla 2020
Technológie v médiách a marketingu. Čo nás čaká v roku 2020

Technológie v médiách a marketingu. Čo nás čaká v roku 2020

Neustále znižovanie nákladov spojených s obstaraním a implementáciou nových technológií do mediálnych a marketingových procesov firiem spôsobuje,…

Martin Kuchta 30. decembra 2019
Náklady spojené s produkciou obsahu

Náklady spojené s produkciou obsahu

Zatiaľ čo v minulosti bolo cieľom digitálneho marketingu častokrát používateľa vyrušiť z práve vykonávanej činnosti, v dnešnej technologicky vyspelej…

Martin Kuchta 12. decembra 2019
Efektivita investícii do produkovaného obsahu

Efektivita investícii do produkovaného obsahu

Tvorba obsahu predstavuje časovo a finančne náročný proces, ktorý by mal mať vopred stanovené KPIs a monetizačnú stratégiu. Každá firma (médium…

Martin Kuchta 9. decembra 2019
Kategorizácia formátov obsahového marketingu na internete

Kategorizácia formátov obsahového marketingu na internete

V predchádzajúcom článku sme vám priniesli možnosti využitia existujúcich formátov verzus tvorbu nového obsahu na mieru. Článok obsahoval aj jednoduchú…

Martin Kuchta 5. decembra 2019
Využitie exitujúceho obsahu média verzus tvorba obsahu na mieru

Využitie exitujúceho obsahu média verzus tvorba obsahu na mieru

Obsahový marketing zažíva v súčasnej dobe svoje najlepšie obdobie. Natívna reklama (podkategória obsahového marketingu) dostala dokonca v roku 2017 svoje…

Martin Kuchta 2. decembra 2019
Vplyv používateľského správania na budúcnosť bannerovej reklamy

Vplyv používateľského správania na budúcnosť bannerovej reklamy

Príchod internetu a náhla vysoká koncentrácia ľudí vo virtuálnom priestore od základov zmenili spôsob, akým ľudia konzumujú médiá. Platenie za…

Martin Kuchta 12. novembra 2019