Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/6/1/61aabfca-03ff-4c7e-a6d6-73c5fb9b910f/nativne.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /data/6/1/61aabfca-03ff-4c7e-a6d6-73c5fb9b910f/nativne.sk/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862
Náklady spojené s produkciou obsahu - Natívne.sk
Scroll to top

Náklady spojené s produkciou obsahu


Martin Kuchta - 12. decembra 2019 - 0 comments

Zatiaľ čo v minulosti bolo cieľom digitálneho marketingu častokrát používateľa vyrušiť z práve vykonávanej činnosti, v dnešnej technologicky vyspelej dobe plnej ad-blockov a bannerovej slepoty, je potrebné marketingom používateľom pomáhať a vytvárať pre nich pridanú hodnotu. Najefektívnejší spôsob ako tento efekt dosiahnuť je prostredníctvom tvorby a distribúcie obsahu.

Proces tvorby a distribúcie je však nevyhnutne spojený s finančnými nákladmi, ktoré vstupujú do výpočtu efektivity vynaložených finančných prostriedkov. V prehľade nižšie prinášame najbežnejšie náklady, ktoré sa s tvorbou obsahu spájajú:

1. Personálne náklady – predstavujú náklady na človekohodiny, ktoré sú spojené s celým procesom tvorby a distribúcie obsahu. V závislosti od typu obsahu je do celého proceu potrebné zapojiť hneď niekoľko subjektov, ktoré predstavujú náklady vo forme mzdy a ďalších režijných nákladov. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko najčastejšie zapájaných pracovných pozícií:

  • Redaktor / copywriter – človek, ktorý zbiera potrebné informácie pre tvorbu textového obsahu, informácie procesuje, triedi, usporiadava do súvislého textu a nakoniec spracje do finálneho textu.
  • Editor – pracovná pozícia, ktorá vypracovaný text číta, upravuje a vytvára nezávislú a nezainteresovanú kontrolu textu.
  • Fotograf – žijeme vo vizuálnej dobe a textový obsah sa nezaobíde bez obrázka, ktorý dotvára atmosféru. Jednou z možností ako s k obrázkom dostať je odfotiť ich.
  • Grafik – vyprodukované fotografie alebo inak získané obrázky často nespĺňajú potreby textového článku. Sú potrebné dodatočné úpravy, ktoré vykonáva vizuálne a technicky zdatný človek v špecializovaných programoch.
  • Kameraman – v prípade tvorby vlastného video obsahu je nevyhnutný kameraman, ktorý disponuje dostatočným know-how a časom aby požadovaný video obsah vyprodukoval a sprocesoval do požadovanej podoby.
  • Technická a ďalšia podpora – pri celom procese netreba zabúdať na technickú stránku veci. Za fuknčným webom, žívými sociálnymi sieťami atď. stoja ďalší ľudia, ktorí v procese predstavujú náklady pre firmu.

2.Softvéry – (CMS atď.) systémy, ktoré slúžia na uverejňovanie a ďalšiu distribúciu obsahu k používateľom. Menšie webstránky si vystačia aj s voľne dostupnými systémami (napríklad WordPress atď.). V prípade, že firma potrebuje byť pri produkcii obsahu flexibilnejšia, je potrebné využívať platené systémy alebo systémy naprogramované na mieru. To so sebou prináša značné časovo finančné náklady, ktoré je potrebné zarátavať do celkových nákladov za produkciu a distribúciu obsahu.

3.Databanky (obrázky a videá) – žijeme vo vizuálnej dobe, kedy používateľ uprednostňuje audio-vizuálny obsah pred tým textovým. Dôvodom je predovšetkým jednoduchšia a rýchlejšia konzumácia prijímanej informácie. Textový (ale aj všetok ďalší) obsah sa preto v dnešnej dobe nezaobíde bez fotografie alebo videa. Produkcia fotografií alebo videa predstavuje náročný proces, ktorý dokážu veľmi efektívne zjednodušiť databanky. Existuje mnoho databánk, ktoré poskytujú audio-vizuálny obsah zdarma. Pre kvalitnejšie fotografie je však potrebné zaplatiť buď jednorázovo za preferovaný obsah alebo formou členského napríklad na mesačnej báze. K databankám nájdete na našom webe aj samostatný článok.

4.Technika (pri využívaní vlastných vizuálnych prvkov) – pri využívaní vlastných zdrojov na produkciu a distribúciu obsahu je potrebné zakúpiť alebo prenajať techniku, ktorá je finančne náročná, no na druhej strane nevyhnutná pre tvorbu obsahu. Môže ísť o fotoaparáty, kamery, príslušenstvo, programy na spracovanie zozbieraného obsahu atď.

5.Náklady na šírenie obsahu – uverejnením vyprodukovaného obsahu na webstránku alebo sociálnu sieť celý proces vlastne len začína. Žijeme v dobe informácií, kde na používateľov „číha“ obsah na každom rohu. Je preto potrebé vyprodukovaný obsah širiť čo najpresnejšie k definovanej cieľovej skupine. Tento proces sa nezaobíde bez platených analytických programov (napríklad Boosterberg, Kontentino atď.) a bez kreditov, potrebných na šírenie obsahu na zvolených platformách (na organický zásah sa žiaľ v dnešnej dobe už spoliehať nemôžme).

Do nákladov na produkciu obsahu môže vstupovať ešte množstvo ďalších faktorov, ktoré sú individuálne a prispôsobené individuálnym potrebám a obsahovým preferenciám danej firmy. Tento článok prináša najbežnejšie z nich. So všetkými identifikovanými nákladmi je potrebné rátať pri výpočte CPI, ktorý sme vám priniesli v predchádzajúcom článku.


Autor   MARTIN KUCHTA  Stratég | nativne.sk   Brand Manager | Ringier Axel Springer a.s.   Odborný Asistent | Katedra informatiky obchodných firiem | Ekonomická univerzita v Bratislave