Scroll to top

natívna reklama


Tag

Náklady spojené s produkciou obsahu

Náklady spojené s produkciou obsahu

Zatiaľ čo v minulosti bolo cieľom digitálneho marketingu častokrát používateľa vyrušiť z práve vykonávanej činnosti, v dnešnej technologicky vyspelej…

Martin Kuchta 12. decembra 2019
Efektivita investícii do produkovaného obsahu

Efektivita investícii do produkovaného obsahu

Tvorba obsahu predstavuje časovo a finančne náročný proces, ktorý by mal mať vopred stanovené KPIs a monetizačnú stratégiu. Každá firma (médium…

Martin Kuchta 9. decembra 2019
Kategorizácia formátov obsahového marketingu na internete

Kategorizácia formátov obsahového marketingu na internete

V predchádzajúcom článku sme vám priniesli možnosti využitia existujúcich formátov verzus tvorbu nového obsahu na mieru. Článok obsahoval aj jednoduchú…

Martin Kuchta 5. decembra 2019
Využitie exitujúceho obsahu média verzus tvorba obsahu na mieru

Využitie exitujúceho obsahu média verzus tvorba obsahu na mieru

Obsahový marketing zažíva v súčasnej dobe svoje najlepšie obdobie. Natívna reklama (podkategória obsahového marketingu) dostala dokonca v roku 2017 svoje…

Martin Kuchta 2. decembra 2019
Vplyv používateľského správania na budúcnosť bannerovej reklamy

Vplyv používateľského správania na budúcnosť bannerovej reklamy

Príchod internetu a náhla vysoká koncentrácia ľudí vo virtuálnom priestore od základov zmenili spôsob, akým ľudia konzumujú médiá. Platenie za…

Martin Kuchta 12. novembra 2019