Scroll to top

trendy


Tag

Technológie v médiách a marketingu. Čo nás čaká v roku 2020

Technológie v médiách a marketingu. Čo nás čaká v roku 2020

Neustále znižovanie nákladov spojených s obstaraním a implementáciou nových technológií do mediálnych a marketingových procesov firiem spôsobuje,…

Martin Kuchta 30. decembra 2019