Klient: Program BUDDY

Kampaň: podpora detí vyrastajúcich bez rodiny

Komunikačný cieľ: awareness o problematike / nábor dobrovoľníkov

Riešenie / implementácia

Takmer 5 000 detí na Slovensku dnes nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny. Skupinová starostlivosť im však nedokáže nahradiť bezpečie a stabilitu rodinných vzťahov, ktoré potrebujú. Preto vznikla organizácia Tvoj Buddy, ktorej dlhodobým cieľom je podpora detí vyrastajúcich bez rodiny. Problematiku sme sa rozhodli riešiť osobne so zakladateľkou organizácie, a to formou podcastu s umiestnením na portáli Aktuality.sk.

Natívny článok prevýšil stanovenú garanciu čítanosti