Klient: UNION poisťovňa, a.s.

Cieľová skupina: vodiči / majitelia motorových vozidiel

Produkt: poistenie vozidla

Komunikačný cieľ: informovať o možnosti poistenia vozidla od UNION

O projekte

Poisťovňa UNION identifikovala problém vo svojej komunikácii. Ľudia ju vnímali ako poisťovňu, ktorá poskytuje cestovné a zdravotné poistenie. Povedomie o poskytovaní poistenia vozidla bolo výrazne slabé v porovnaní s ostatnými službami. Našou úlohou bolo tento problém vyriešiť.

Riešenie

Poistenie vozidla potrebuje každý šofér…a každý šofér potrebuje auto. Našťastie vieme, kde je najväčšia ponuka všetkých druhov vozidiel na Slovensku. Vitajte vo svete bazárov a autobazárov.

Vzhľadom na cieľovú skupinu sme zvolili produkty z nášho portfólia, ktoré síce nemajú priestor pre contentovú reklamu na svojej home page, ale majú silné sociálne siete. Prispôsobili sme teda výstup kampane charakteru distribučného kanálu – krátke a výstižné posolstvo s pridanou hodnotou uverejnené na facebooku a instagrame.

Uverejnili sme počas 3 týždňov sériu zábavno-informačných obrázkov, ktoré boli podpísané logom a kampaňovým messageom, ktorý bol prispôsobený konkrétnemu obsahu obrázka. Obrázky sme obliekli do farieb a vizuálnych prvkov autobazar.eu a autobazar.sk, aby sme zachovali natívnosť projektu. Výsledkom boli pozitívne reakcie cieľovej skupiny, a to aj vďaka plánovaniu vydávania obrázkov, ktoré sa striedali s bežnými “redakčnými” príspevkami.

Súčasťou kampane bola aj súťaž komunikovaná pomocou obrázkového príspevku na facebooku autobazar.eu. Klientova vizibilita spočívala vo výhre – balíček šikovných vecí do auta od UNION. Súťažná mechanika spočívala v komentovaní svojho najšokujúcejšieho zážitku z ciest. Z najlepších komentárov sme vyskladali natívny článok a uverejnili ho na noizz.sk.

Výsledky kampane

20000

Čítanosť článkov

Readability
340000

Social media reach

Campaign reach
45000

Interakcií s používateľom

User interactions